Startsida Umeå kommun

Legionella

Bra att tänka på

Som fastighetsägare är det viktigt att du känner till hur du förhindrar att legionellabakterier växer i vattenledningarna.

 • Om delar av en byggnad står tom eller är stängd en längre tid, t ex om du har fritidshus som varit stängt under vintern, är det viktigt att tappställena spolas innan de börjar användas. Då är det viktigt att varmvattnet är tillräckligt varmt. Temperaturen bör vara minst 50°C vid tappstället och minst 60°C i varmvattenberedaren. Dessutom bör kallvattnet vara kallare än 18°C.

 • I förebyggande syfte kan du som fastighetsägare se över fastighetens vattensystem. Ta bort alla blindledningar och var särskilt uppmärksam på temperaturen i varmvattenberedare, värmeväxlare och eventuella cirkulationsledningar.

 • Ha rutiner för att regelbundet kontrollera temperaturen, både på varm- och kallvattnet. Montera gärna in termometrar i vattensystemet för enkel avläsning.

 • Om du bygger nytt bör du bygga systemet så enkelt och lättskött som möjligt. Se även till att det finns tydliga driftsinstruktioner. Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på cirkulationsledningar för tappvarmvatten.

Fakta om legionellabakterien

Bakterieförekomst

 • Finns naturligt i sjöar och vattendrag i mycket låga koncentrationer.
 • Lever i vatten som är mellan 0-50°C.
 • I över 60° C dör bakterien efter några minuter
 • I över 70°C dör bakterien efter några sekunder

Ökad risk för legionella

 • Låg vattenomsättning
 • Syrerikt vatten
 • Biofilm (kluster av bakterier som bildar skyddande yta)
 • Lämplig temperatur för tillväxt

Legionellabekterien orsakar:

 • legionärssjuka - yttrar sig som en allvarlig lunginflammation
 • pontiacfeber (ovanlig) - yttrar sig i form av influensaliknande symptom

Störst smittrisk är där det finns risk för bildning av vattenaerosoler (små luftburna vattendroppar) som andas ner i lungorna, t ex:

 • duschar
 • vattenspridare
 • bubbelpooler

Att dricka vattnet bedöms inte vara farligt.

Provtagning

Läs mer om provtagning och sanering i informationsbladet som du hittar i högermarginalen.

Legionella
Mer information

För mer information om skötsel och åtgärder av vattensystem: gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida

 

För råd och frågor om installation och drift av anlägningar för att undvika tillväxt av legionella: gå in på portalen "Stoppa legionella".

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.