Startsida Umeå kommun

Så här söker du avloppstillstånd

I vårt flödesschema kan du se de olika stegen i en avloppsansökan/anmälan.

Bra att tänka på

  • Undersök vilka förutsättningar som finns på platsen. T ex: avstånd ner till grundvattnet och grundvattnets strömningsrikting, markförhållanden ,avstånd till dricksvattentäkter, avstånd ner till berg med mera. Dessa undersökningar kan man som sökande göra själv men vi rekommenderar att man tar hjälp av någon med fackkunskaper.

  • Välj en lämplig avloppslösning utifrån platsens förutsättningar. Läs om olika avloppslösningar i vår folder "Planera för avlopp" eller på Avloppsguidens webbplats. Länkar hittar du i högerspalten under Mer information. 

  • Fyll i ansökningsblankett och bifoga allt material som står angivet på blanketten.

  • Skicka in ansökan till Miljö- och hälsoskydd.

  • Ärendet handläggs. Du får en första kontakt med din handläggare inom 10 arbetsdagar. Om ansökan inte är komplett så begär handläggaren komplettering.

  • När ansökan är komplett gör handläggaren också ett besök på den tänkta platsen för avloppsanläggningen.

  • När den planerade anläggningen kan godkännas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden får du ett skriftligt tillstånd eller beslut. 

  • Efter att du har fått ett beslut skickas en faktura för handläggningen.

  • När anläggningen är färdig att användas ska du skicka in kontrollplanen som bifogas beslutet, tillsammans med fotodokumentation.

  • Under arbetets gång ska väsentliga delar i anläggningen fotodokumenteras. På fotona ska det framgå anläggningens läge på fastigheten. Det ska dessutom vara möjligt att utifrån bilderna översiktligt bedöma läggningsdjup, anläggningsyta, typ av grusmaterial i bädden samt tjocklek på grusmaterial. Se beslutet för mer detaljerad information om vilka foton som efterfrågas.


Tänk också på att vara ute i god tid, särskilt om du planerar att utföra din anläggning under sommaren!


Kontakt

Erik Nilsson

Christina Robertsson

Sara Norqvist

Mia Blomberg


Telefon växel: 090-16 10 00

miljoochhalsoskydd@umea.se

Mer information

Planera för avlopp
Information till dig som planerar att utföra en egen avlopps­anläggning.
Hämta dokumentet här

Avloppsguiden
Avloppsguidens webbplats - Här finns information om enskilda avlopp, både reningstekniker, lagstiftning och exempel på entreprenörer.

Företag som utför siktanalyser
Här finns exempel på företag som utför siktanalyser på jordprov

Digital blankett för ansökan

Vi vill gärna att du skickar din anmälan/ansökan digitalt. Här finns länk till blankettsamlingen.
Välj Miljö- och hälsoskydd och Avlopp

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus