Startsida Umeå kommun

Frågor och svar om VA-strategi

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om utvecklingsstrategin, bland annat vad den kommer att innebära för miljön och för dig som fastighetsägare.

Eftersom det finns många frågor har vi grupperat dem under "Innehåll" till så att du lättare ska hitta det du är intresserad av.

Anslutning

Under Anslutning tar vi upp vad det innebär att vara ansluten till allmänt VA, vilka fördelarna är, men också hur ansvarsfördelningen mellan fastighetsägaren och Vakin ser ut.

Kostnader

Under Kostnader, finansiering och ersättning kan du läsa mer om vem som beslutar om anläggningsavgifterna och hur anslutningen ska finansieras.

Miljöpåverkan

Under Miljöpåverkan hittar du information om vad som läcker ut när avloppen inte fungerar som de ska, övergödning och vilka mätningar som gjorts.

Prioriterade områden

Prioriterade områden berättar vilka områden som prioriterats och varför.

Varför en utvecklingsstrategi för VA?

Under Varför en utvecklingsstrategi för VA? behandlas frågor som rör varför Umeå kommun vill bygga ut allmänt VA, syftet med strategin och vilka andra myndigheter, lagar och normer som styr.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.