Startsida Umeå kommun

M

Maja Beskowgymnasiet

Majbrasor

Mandatfördelning

Mandolinstråket

Mansjour

Mariebergsskolan

Mariehem familjedaghem

Mariehem förskola

Mariehemsbiblioteket

Mariehemsgården

Mariehemsskolan

Marinan förskola

Mark

Mark och exploatering

Mark och exploatering, avdelning

Mark och lokaler

Marklov

Markradon

MAS

Mat i skolan

Matavfall

Materialsortering vid rivning och renovering

Materialuthyrning till föreningar

Matleverans

Matsedel i skolan

Matserveringar för seniorer

MBU

Medborgarlöften

Medborgarundersökning (SCB)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medling vid brott

Megrundet

Midgårdsskolan

Miljö, klimat och hållbarhet

Miljö och hälsoskydd

Miljö och hälsoskydd, avdelning

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Miljöarbete

Miljöfarlig verksamhet

Miljöhuvudstad

Miljömål

Miljöpris

Miljöskydd, avdelning

Miljözon

Mina Arvoden (inloggning krävs)

Minervastipendium

Minoriteter och minoritetsspråk

Missbruk, stöd och behandling

Missbruksförebyggande

Missionären förskola

Misstanke om barn som far illa

Mjölken förskola

Mobbning

Modersmålsundervisning

Mopeder, säkerhet

Mopedförbud på gång- och cykelvägar

Mopedtrafik

Mopedsäkerhet

Morgonstjärnan förskola

Mossträdgården

Motion, idrott och friluftsliv

Motioner till kommunfullmäktige

Motionsanläggningar

Mottagande av ensamkommande barn

Mottagningsenheten

Muddring

Museer

Museer och arkiv

Musik

Musikklasser

Myrstacken förskola

Mål och verksamhetsdirektiv

Måltidsservice, avdelning

Måltidsservice, skolorna

Måttet förskola

Människan bakom uniformen

Mänskliga rättigheter

Märkning av livsmedel

Mätuppdrag

Möten