Startsida Umeå kommun

W

Waste collection and waste management

Webblanketter

Webbkarta

Webbmejl för anställda och förtroendevalda

Webb-TV

Webmaster

Würzburg

X

Xi'an

Y

Yh

Yrkeshögskoleutbildning

Yrkesspåret

Yrkesvägledning

Yttersjö familjedaghem

Yttersjö förskola

Yttertavle familjedaghem

Å

Ålidhem, arkitekturguide

Ålidhems familjecentral

Ålidhems kultur- och resurscentrum, arkitekturguide

Ålidhemsbiblioteket

Ålidhemskyrkan

Ålidparken

Årets eldsjäl

Årscykel - ekonomiåret

Årsredovisning

Årstidernas park

Återställningsbidrag

Återvinning

Ä

Äktenskap

Äldre

Äldreboende, trygghetsboende

Äldreboenden

Äldrenämnden

Äldreomsorg

Äldreomsorg, socialtjänsten

Äldreplan 2018–2028

Äldres säkerhet

Älvslandskapet

Ämnen i grundskolan

Ängsgården förskola

Ärenden och handlingar

Ärendens gång

Äventyrslekparker

Äventyrsstigen, Nydala

Ö

Öar

Öbacka strand

Öbacka strandpark

Öbackaparken

Ön

Ön, norra

ÖPL

Öppen förskola

Öppen gemenskap

Öppenvård för ungdomar

Öppenvård vid alkohol- och drogproblem

Öppenvård vid psykisk ohälsa och missbruk

Öppettider förskola

Öppna förskolor

Östermalm förskola

Östermalmsskolan

Östra Ersbodaskolan

Östra esplanaden

Östra stadsdelarna

Östtegs industriområde

Östtegs industriområde, arkitekturguide

Östtegs skola

Överboda förskola och skola

Överboda industriområde

Överförmyndare

Överförmyndarenheten i Umeåregionen

Överförmyndarkontor

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarverksamhet

Övergrepp, barn och unga

Övergripande planering, avdelning

Övergångslägenhet via bostadskonsulent

Överklaga kommunala beslut

Överkänslighet, allergi och specialkost

Översiktsplan

Översten 

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus