Startsida Umeå kommun

E-legitimation och BankID

Vad är en e-legitimation?  
E-legitimation fungerar som ditt körkort eller ID-kort för att kunna legitimera dig. Via Internet kan du använda dig av e-legitimation exempelvis vid kontakter med olika myndigheter. E-legitimation kommer i vissa fall att krävas för att kunna hämta information från Umeå kommun via umea.se.   

Vad kan jag göra med min e-legitimation?
Via Internet kan du använda dig av e-legitimation exempelvis vid kontakter med olika myndigheter, som till exempel Umeå kommun, Skatteverket och Försäkringskassan. I dagsläget erbjuder Umeå kommun inloggning via BankID, Nordea och Telia. 

Vad är ett BankID?
BankID är en typ av e-legitimation. E-identifikationen har nämligen olika namn beroende på vem som ger ut e-legitimationen. De flesta av Sveriges större banker har enats om en gemensam typ av e-identifikation som de kallar BankID.  

Var skaffar man BankID?
Bank-Id kan du skaffa via din egen bank. Förutsättning är att du har ett svenskt personnummer och att banken ingår i samarbetet kring BankID.  Åldersgräns för BankID varierar beroende på om du vill ha BankID på fil eller på ett kort. Läs mer på din banks webbplats.

Frågor?
Om du har problem med installationen eller användningen av din e-legitimation kontaktar du den bank som har utfärdat e-legitimationen.  

Mer information?
Information om BankID: www.bankid.com
Information om e-legitimation: www.e-legitimation.se
Testa ditt BankID: test.bankid.com
Installera BankID på kort: www.install.bankid.com
Om du har problem med BankID i Chrome: support.bankid.com/chrome

Bild av ett ID-kort

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus