Startsida Umeå kommun

Beställ arbetsgivarintyg

Du som arbetar eller har arbetat i Umeå eller Vindelns kommun kan beställa intyg.

A-kassan och Försäkringskassan brukar begära arbetsgivarintyg. Det innehåller uppgifter om hur många timmar du har arbetat varje månad, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde.

Arbetsgivarintyg kan bara beställas för redan arbetad tid. Intyget skrivs oftast för det senaste året. Vill du ha intyget för en annan period så måste du skriva det nedan, under "övrigt".

Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar. Om intyget avser en period som sträcker sig före maj 2017 kan det ta längre tid.

Om du vill ha ett intyg för alla dina anställningar inom Umeå kommun ska du beställa ett tjänstgöringsintyg.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Intyget skrivs på redan utbetald lön och ett år bakåt. Om du vill ha intyg för en annan period kan du ange det här. Du kan också lämna andra meddelanden.
Kontakt

För medarbetare:

Ärendeportal

Använd i första hand vår ärendeportal för dina ärenden:

Ärendeportal, lönesupport

Telefon

090-16 10 99 (tryck 2)

Telefontider

Måndag 09.00–11.30
Onsdag 09.00–11.30
Fredag 09.00–11.30

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus