Startsida Umeå kommun

Beställ tjänstgöringsintyg

Du som arbetar eller har arbetat i Umeå eller Vindelns kommun kan beställa intyg.

Du kan använda ett tjänstgöringsintyg för att styrka dina meriter om du till exempel söker ett nytt arbete eller en utbildning. Intyget är en sammanställning över de anställningar du haft i kommunen och innehåller uppgifter om anställningstid och befattning.

Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar. Om intyget avser en period som sträcker sig före maj 2017 kan det ta längre tid.

Du kan också beställa arbetsgivarintyg.


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Här kan du lämna andra meddelanden.
Kontakt

För medarbetare:

Ärendeportal

Använd i första hand vår ärendeportal för dina ärenden:

Ärendeportal, lönesupport

Telefon

090-16 10 99 (tryck 2)

Telefontider

Måndag 09.00–11.30
Onsdag 09.00–11.30
Fredag 09.00–11.30

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus