Startsida Umeå kommun

Arvoden och ersättningar

Som förtroendvald har du rätt till arvode när du fullgör ditt uppdrag och för eventuella resekostnader i samband med det. Du hittar mer information i dokumenten om arvodesregler:

Arvodesregler

Sammanträdesarvoden administreras av respektive nämndssekreterare som rapporterar till kommunens lönesystem för utbetalning.

Intyg om förlorad arbetsinkomst

Du har också rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Formulär, intyg om förlorad arbetsinkomst

Lämna eller skicka intyget till nämndsekreteraren.

E-postadresser hittar du här

Du kan skicka det med vanlig post också:

[Rätt nämnd]
Umeå kommun
901 84 Umeå

Kontakt

Ställ frågor om arvoden med mera till nämndssekreteraren i den nämnd eller styrelse där du har ditt uppdrag.

Alla nämndssekreterare

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus