Startsida Umeå kommun

Informationsmaterial för  förtroendevalda

Styrberedning, upptakt,
kommunfullmäktige 2019-08-26

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
KF_styrberedning_2019-08-26.pdf 1.3 MB

Bolagspresentationer, kommunfullmäktige 2019-02-25

Bildspel (pdf) som visades vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Video- och ljudinspelning från sammanträdet

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
Alla presentationer.pdf 16.7 MB
Umeå kommunföretag, koncernen.pdf 815.3 kB
Upab.pdf 705.4 kB
Infrastruktur i Umeå AB.pdf 623.1 kB
Dåva deponi.pdf 2.6 MB
Umeå energi.pdf 3.1 MB
Bostaden.pdf 7.9 MB
Vakin, Umeva.pdf 1.7 MB

Utbildning för nämndernas presidier 2019-02-06

Presidieutbildning med Helena Linde, jurist på SKL. Presentationen finns som powerpoint och pdf:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
Presidieutbildning_2019-02-06.pptx 1.1 MB
Presidieutbildning_2019-02-06.pdf 1.6 MB

Introduktion för nyvalda politiker 2018-12-04

Information från informationsdag 4 december 2018. Powerpoint- och pdf-filerna innehåller alla presentationer under dagen (observera filstorleken):

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
Presentationer_2018-12-04_powerpoint_wide.pptx 40 MB
Presentationer_2018-12-04_pdf-version.pdf 6.9 MB

Inspelade föreläsningar

1. Inledning

Anders Ågren, vice ordförande kommunstyrelsen, hälsar välkommen och Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, talar om vision, värdegrund, verksamhetsidé och strategisk plan. (5 minuter)

2. Kommunkunskap

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist, berättar om roller, ansvar, nämnder, lagar, regler och allmänna handlingar. (42 minuter)

3. Verksamhetsplanering och budgetprocess

Lena Höök Gustafsson, tf ekonomidirektör, talar om ekonomi, prognoser, planering och uppföljning. (18 minuter)

4. Arbetsgivarrollen och personalpolitiken

Birgitta Forsberg, personaldirektör, och Stefan Larsson, förhandlingschef berättar om politiska uppdrag och ansvar, parter, samverkan och rekrytering. (55 minuter)

5. Umeås tillväxt och strategier

Johan Gammelgård, tillväxtdirektör, och Malin Lagervall, chef Övergripande planering, talar om digitalisering, övergripande planering och översiktsplan. (45 minuter)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-09-23

Sidans kortadress: www.umea.se/infopolitiker