Startsida

Kommunanställdas fritidsförbund

Sporren är medlem i Kommunanställdas fritidsförbund som är en nationell organisation med målsättningen att bland annat främja verksamhet och utveckling av friskvårds- och kulturaktivieter för anställda inom kommuner och kommunägda bolag. 2019 firade KAF 30-årsjubileum!

Varje år samlas fritidsföreningarnas representanter på Årets konferens någon stans i Sverige för att träffas och lära av varandra.

KAF ger även ut nyhetsblad att sprida till alla sina medlemmar för att så många som möjligt ska få information om vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Senaste numret av KAF-nytt, 2020:1

 


Dela med dig: