Startsida Umeå kommun
Bryggor vid lundåker

Viemärit

Avlopp

Kaupunki ja suurimmat kylät kuuluvat kunnan viemäriverkostoon. Suurin jätevedenpuhdistamo on Öhn-saaressa keskellä Uumajanjokea. Korkea-asteisen puhdistuksen jälkeen jätevesi päästetään virranuomaan. Puhdistuksesta jäävä lietos pelletoidaan, jolloin sitä voi käyttää lannoitteena luonnossa.

Maaseudulla ja vapaa-ajanalueilla täytyy useimmissa tapauksissa järjestää yksityinen jätevesijärjestelmä. Sellaisissa tapauksissa pitää vesikäymälöitä (WC) varten hakea lupa ympäristön- ja terveydensuojelunlautakunnalta. Ympäristön- ja terveydensuojelun virkailijat suorittavat sitten arvioinnin, mitä seurauksia suunnitellusta järjestelmästä voi olla, esimerkiksi vedenottopaikkojen saastumisen vaara. Tavallisesti tällaiset järjestelmät rakennetaan kolmikammioisiksi sakokaivoiksi, joissa jätevesi puhdistuu. Puhdistuksen jälkeen vesi suodattuu maahan. Lupa-asioiden käsittelystä ympäristön- terveydensuojelun lautakunta perii maksun.

Kunnan viemäreitä koskevissa asioista voi ottaa yhteyttä Vakin yhtiöön. Yksityisiä jätevesijärjestelmiä koskevissa asioissa voi kääntyä ympäristön- ja terveydensuojelun puoleen.

Lisätietoja

Vakin
puhelin: 090-16 19 00
s-posti: vakin@vakin.se

Ympäristön- ja terveydensuojelu, puhelin: 090-16 10 00 (vaihde) 

Vakin

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB

Vakin on kunnallinen yhtiö joka on vastuussa vesi- ja jätteidenhuollosta Uumajan kunnassa.

Vakin
090-16 19 00

www.vakin.seCoronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus