Startsida Umeå kommun

Barn och utbildning

Utbildningskontoret svarar på frågor om skolor och förskolor.
Ring kommunens telefonnummer 090-16 10 00
och tala om din fråga.
Då får du prata med en person som kan hjälpa dig.

Du kan klicka på rubrikerna till vänster
om du vill läsa mer om skolor och förskolor.

Grundskola

När barnen är 7 år får de börja
i den grundskola som finns i det
område där de bor.
Om du vill att ditt barn ska gå
i en annan skola, måste du fylla i en ansökan.