Startsida Umeå kommun

Barn från andra länder

Barn från andra länder får gå i förberedelseklass. Där får de lära sig att prata svenska. De får hjälp så att de kan börja i en vanlig klass.

Modersmål

Om eleven har ett annat modersmål
än svenska kan eleven läsa det.
Eleven måste använda sitt modersmål hemma
för att få läsa det i skolan.
Du som förälder måste ansöka varje år
om du vill att ditt barn ska läsa sitt modersmål.
För att ansöka måste du fylla i en blankett
som finns på kommunens hemsida.
Sedan ger du blanketten till klassläraren.
Eleven får betyg i ämnet.