Startsida Umeå kommun

Betyg och mål för eleven

 

Betygsskalan A-E

I skolan får eleverna betyg mellan A och E.
Betygskalan används i hela Sverige. 
Betygen A, B, C, D, E visar att eleven är godkänd
och F visar att eleven inte är godkänd.
A är det högsta betyget.

 

 

IUP – ni sätter upp elevens mål tillsammans

IUP betyder Individuell utvecklingsplan.  
Du, ditt barn och läraren sätter upp mål
för elevens skolarbete tillsammans.
Individuell utvecklingsplan görs i de årskurser där barn inte får betyg.