Startsida Umeå kommun

Förskola och förskoleklass

Förskola

I förskolan går barn mellan 1 och 5 år.
Barnen är på förskolan när föräldrarna arbetar,
är föräldralediga eller söker arbete.
I Umeå har vi också familjedaghem.
Då är barnen hemma hos en dagbarnvårdare.

När barnen är 4 år får de vara på förskolan
i tre timmar varje dag även om föräldrarna
är hemma.

Om du behöver en plats i förskola eller ett familjedaghem
ska du skicka en ansökan till
För- och grundskolan.
De kan också hjälpa dig med din ansökan.
Ring kommunens telefonnummer 090-16 10 00
så får du prata med en person som kan hjälpa dig.

Förskoleklass

När barnen är 6 år
kan de börja i förskoleklass.
Där får de förbereda sig för
den riktiga skolan.