Startsida Umeå kommun

Fritidshem

Fritidshem kan också heta ”fritids” eller ”skolbarnomsorg”.
På fritids jobbar pedagoger
med att ta hand om ditt barn
före och efter skoldagen.
Ditt barn kan vara på fritids mellan 7 och 12 års ålder.
Ditt barn måste inte vara på fritids.
Men om du vill det måste du ansöka om en plats.
Du ansöker med en blankett
som finns på kommunens hemsida.
I blanketten heter fritids ”skolbarnomsorg”.