Startsida Umeå kommun

Gymnasieskolor och vuxenutbildning

Gymnasieskolor

Efter grundskolan kan du gå en gymnasieutbildning.
I Umeå finns flera kommunala gymnasieskolor
och gymnasieskolor som kommunen inte sköter.
De är friskolor.
Intagningsenheten kan hjälpa dig
när du vill söka till en gymnasieskola.

Vuxenutbildning

När du är 20 år kan du gå i vuxenutbildning.
Du kan läsa hela utbildningar
eller bara kurser du är intresserad av.
Centrum för vuxenutbildningen hjälper dig
när du vill veta mer om utbildningar.