Startsida Umeå kommun

Religion och rättigheter

Bön – ditt barn får be i skolan

Ditt barn får be i skolan
om du har kommit överens
med skolans personal om tid och plats.
Bönen får inte vara under lektionstid.
Eleven får själv ta ansvar för sin bön.

Jämställdhet – alla har samma rättigheter

I den svenska skolan
arbetar flickor och pojkar tillsammans.
De har samma rättigheter och skyldigheter.