Startsida Umeå kommun

Saker som föräldrar måste göra

Komma på föräldramöte

En gång per termin har skolan föräldramöte.
Då träffas elevernas föräldrar och läraren.  
Läraren berättar saker som är viktiga
för er föräldrar att veta.  

Komma på utvecklingssamtal

En gång per termin är det utvecklingssamtal.
Då träffas du, ditt barn och barnets lärare.
Läraren berättar hur det går för ditt barn i skolan.
Eleven sätter upp mål för läsåret.
Målen samlas i elevens egna utvecklingsplan (IUP).

Berätta om du behöver en tolk på mötena

Berätta för skolan om du behöver en tolk på mötena.
Berätta det i god tid före mötet.
Skolan ordnar då en tolk åt dig.
Tolken får inte berätta för någon vad du har sagt.

Berätta om ditt barn är sjuk

Om ditt barn är sjuk
och måste vara hemma från skolan
ska du alltid ringa eller anmäla frånvaro i Lärum
Det kallas för att göra en sjukanmälan. 

Ansöka om ditt barn ska vara ledig

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan
måste du fylla i en blankett.
Blanketten finns på kommunens hemsida.
Läraren kan ge ledigt två dagar per termin.
Om ditt barn behöver mer ledigt
måste rektorn bestämma om det går bra.
Eleven måste ta igen det missade skolarbetet på sin fritid.

Berätta om ni ska flytta och byta skola

Om du och din familj ska flytta och byta skola
måste du göra en utflyttningsanmälan.
Då behöver du en blankett.
Du kan kontakta skolan för att få en blankett
eller hämta en blankett i Blankettbanken
på kommunens hemsida. 

Andra saker som är bra att veta

Alla elever i Umeå kommun
är försäkrade av kommunens olycksfallsförsäkring.
Försäkringen gäller hela tiden,
även utanför skolan och under loven.
Kontakta lärare eller rektor om något händer.