Startsida Umeå kommun

Föräldrar kan få hjälp

Det kan vara svårt att vara
mamma eller pappa.
Därför kan du som är mamma eller pappa
få stöd och hjälp från socialtjänsten.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus