Startsida Umeå kommun

Umeå kommuns webbplats

Arbete pågår för att uppdatera filmer med basinformation om kommunens service på teckenspråk.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2017-01-10

Sidans kortadress: www.umea.se/teckensprak