Startsida Umeå kommun
Community services
The municipality is responsible for several areas which affect the lives of local citizens. Information on planning and building issues, health and environmental protection, street cleaning and waste management, water and sewage, emergency services, public order and safety is presented under this heading.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.