Startsida Umeå kommun

Information about consumer rights

Here you can find information in other languages than Swedish about consumer rights.

The Swedish Consumer Agency - Konsumentverket

The Swedish Consumer Agency is a state agency whose task is to help the general public in Sweden with consumer affairs. Information about consumer rights in english

The national Board for Consumer Complaints - ARN

The National Board for Consumer Complaints (ARN) is a public authority that functions roughly like a court. Its main task is to impartially try disputes between consumers and business operators. Petitions are filed by the consumer.
More information about ARN.

Konsument Europa

Konsument Europa provides information and advice on consumer rights in the European Union. We offer assistance to local consumers who have disputes with retailers in other EU Member States and to other EU citizens who have disputes with Swedish retailers. More information about the Consumer's guide.

Enforcement Authority - Kronofogden

Is there a bill you cannot pay? Or are you not getting paid by someone who owes you money? In both cases, it will be Kronofogden that you come into contact with. More information.

Contact

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.