Startsida Umeå kommun

Adult education

Adult education in Umeå is intended for individuals who want to supplement earlier studies, prepare for university or simply seek new knowledge. It is possible to study a complete course programme or individual courses. Individuals are eligible starting from the second half of the year in which they turn 20, or if they have completed their upper secondary education.

Contact

For more information or to make an appointment for guidance counselling or eligibility review:

090-16 17 20
090-16 16 66

More information

www.umea.se/vagledning

www.umea.se/komvux

(both pages/sites in Swedish)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.