Startsida Umeå kommun

Bullying, safety and security

School is a workplace and an important environment where all children should feel that they are treated with dignity and respect. School should also be a safe environment.

Each compulsory school has an anti-bullying team that works to prevent and detect offences and to take action against cases of bullying, harassment and discrimination. Each upper secondary school has an action plan to combat discrimination and bullying.

Contact

Contact the relevant school for more information.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.