Startsida Umeå kommun

Study and career counselling

Study and career counsellors are available at all municipal compulsory schools (grades 7–9) and upper secondary schools. If you have any questions regarding choosing an upper secondary school or about the labour market, consult the study and career counsellor at your school.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.