Startsida Umeå kommun

Culture

Kultur

Le service de la culture accorde des subventions à différents acteurs, par exemple à des associations, à des festivals et à des projets culturels. Le service a la responsabilité des activités culturelles pour les enfants, les adolescents, et les seniors, des activités artistiques ainsi que des bibliothèques de la région d´Umeå et du bibliobus.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.