Startsida Umeå kommun

Les besoins particuliers

Särskilda behov

Il existe plusieurs centres et des ressources communes aux écoles, dans la commune d'Umeå, pour aider les enfants et les élèves ayant des besoins particuliers. Plusieurs sont intégrés dans les activités de diverses écoles. Ceci s'applique aussi pour les écoles obligatoires d'enseignement spécialisé, les lycées d'enseignement spécialisé et l'enseignement spécialisé pour les adultes (särvux).

Contacts

Vous aurez plus d'informations en vous adressant au directeur ou à la directrice de l'école maternelle ou de l'école.

090-16 10 00 (standard)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.