Startsida Umeå kommun

Trouver du travail en Suède

Hitta arbete i Sverige

De nos jours, la méthode la plus simple pour chercher du travail est d'utiliser Internet. Il existe un certain nombre de sites Web qui présentent des offres d´emplois pour les demandeurs d'emploi. Les sites Web des journaux locaux publient également des offres d'emploi.
Quelques sites Web utiles pour rechercher du travail : 
Journal Västerbottenskurirenwww.vk.se
Journal Västerbottens folkbladwww.folkbladet.nu
Arbetsförmedlingen (Agence pour l´emploi) www.ams.se
Platsbanken (Banque de données d´Arbetsförmedlingen)platsbanken.arbetsformedlingen.se
Quelques sites Web utiles pour vous qui allez travailler en Suède : 
Migrationsverket (Office national des migrations)www.migrationsverket.se
Högskoleverket (Direction des services de l´enseignement supérieur, évalue les diplômes étrangers)www.hsv.se
Försäkringskassan (Caisse d´assurances sociales)www.rfv.se
Gouvernementwww.regeringen.se
Svenska institutet (Institut suédois)www.si.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.