Startsida Umeå kommun

Esikoulupaikan jonotukseen uudet säännöt

Jotta esikoulupaikan jonotus olisi selvempää ja tehokkaampaa on paikallaan niiden sääntöjen muuttaminen, jotka koskevat esikoulupaikan toivomista. Muutoksen tarkotuksena on että lapsille tarjotaan paikka niin lähellä kotia kuin se on mahdollista ja että Uumajan kunnan on tajottava paikka viimeistään kaksi kuukautta ennen toivottua päivämäärää esikoulussa.

Vuoden 2017 aikana on ollut vaikea täyttää esikoulutakuu. Tämä tarkoittaa sitä, että huoltajilla on oikeus paikkaan, jos sitä on haettu neljä kuukautta aikaisemmin. Yleisin syy siihen, että takuuta ei ole voitu noudattaa on se että päiväkotipaikoista on ollut pulaa tietyillä alueilla.

Aikaisemmin useimmat lapset ovat saaneet paikan elokuussa ja syyskuussa kun paikkoja on vapautunut ja että kuusivuotiaat ovat lopettaneet esikouluissa aloittaakseen esikoululuokan. Muulloin vuoden aikana on pystytty sijoittamaan lapsia esikouluun jos joku lapsi on lopettanut siellä olemisen. Kun uusi koululaki tuli voimaan 2010 ovat monet huoltajat vähitellen muuttaneet käytöstään ja olettavat että paikka avautuu mihin aikaan tahansa vuoden aikana. Parhaillaan tarvitaan noin 900 paikkaa syyskuun ja kesäkuun aikana, niiden 400 paikan lisäksi jotka täytetään elokuussa. Useimmat näistä paikoista voidaan rakaista jo toimivien osastojen avulla, mika tarkoitta myös sitä, että lasten lukumäärä osastoilla vaihtelee. Uusia lapsia ei kouluteta esikouluun kesäloman, muiden lomien aikana tai silloin kun esikoulu on suljettu.

– On tärkeää että uudistamme sääntöja niin että huoltajat voivat hakea paikkaa tai vastata tarjouksiimme niin yksinkertaisesti kuin se on mahdollista. Tämä lisää myös samanarvoisuutta ja helpottaa Uumajan kuntaa sijoittamaan lapsia, sanoo Moa Brydsten(S), esi-ja peruskoululautakunnan puheenjohtaja.

Muita toivomuksia

Uudistetut jonotuksen säännöt tarkoittavat mm seuraavaa:

  • On mahdollista toivoa viittä tiettyä esikoulua entisen kolmen sijaan
  • Jos ottaa vastaan tai kieltäytyy joistakin tarjotuista vaihtoehdoista, menettää jonotuspaikan
  • Jos ottaa vastaan tai kieltäytyy takuupaikasta joka ei kuulu viiden toivotun esikoulupaukan ryhmään voi säilyttää toivomuksensa ja pysyä jonossa. oikeus paikkaan neljän kuukauden sisällä on oikeus esikoulpaikkaan menetetty mutta tällöin saa pitää alkuperäisen päivämäärän

Uudet säännöt astuvat voimaan elokuussa 2018.

Yhteyshenkilö

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
elmer.eriksson@umea.se