Startsida Umeå kommun

Sosiaalipalvelu parantaa kansallisten vähemmistöjen tukemista työssään

Kaikki sosiaalipalvelun henkilöstöryhmät tulevat käymään koulutuksen joka koskee Ruotsin kansallisia vähemmistöjä. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset sekä tornionlaaksolaiset. Koulutuksen tarkoituksena on  antaa enemmän tietoa siitä,  mitä nämä vähemmistöt ovat, heidän tarpeistaan, kielestään ja kulttuuristaan.

Koulutuksen tarkoituksena on myös se, että henkilökunta voi parantaa antamaansa tukea juuri vähemmistöryhmiin kuuluville henkilöille.

– Lisääntyneen tietoisuuden avulla voimme luoda paremmat edellytykset keskittymälla yksilön tarpeisiin sekä mukauttamalla suhtautumis- ja työtapaamme. Tällä tavalla voimme varmistaa ne oikeudet, jotka kuuluvat henkilöille, jotka kuuluvat näihin kansallisiin vähemmistöryhmiin, kertoo Helen Abrahamsson,yhteyshenkilö, kansalliset vähemmistöt, sosiaalipalvelu.

Informaatiota suomeksi ja saameksi annetaan tarpeen mukaan

Uumajan kunta kuuluu suomen ja saamen kielten hallintoalueisiin. Tämä tarkoittaa mm sitä että henkilöillä, jotka puhuvat näitä kieliä on oikeus esikouluun tai vanhusten hoitoon joko täysin tai osittain omalla kielellään. Uumajan kunnassa on Ersbodan hoito- ja hoivakoti, jossa on suomenkielinen hoito-osasto, suomenkielinen kotipalvelu, suomenkielisiä päiväkotiosastoja (täysin tai osittain), saamenkielinen päiväkotiosasto sekä tapaamispaikkoja, jotka ovat tarkoitettu suomen ja saamen kielisille.

Laki suojaa Ruotsin kansallisia vähemmistöjä

Laki, joka koskee Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä, vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan ja oikeuksiaan vaikuttaa sekä edistää vähemmistökieliä. Ruotsissa on viisi kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. 

Yhteyshenkilö

Helen Abrahamsson
yhteyshenkilö kansalliset vähemmistöt sosiaalipalvelu
Uumajan kunta
090-16 21 12
helen.abrahamsson@umea.se

Peter Steggo
vähemmistökoordinaattori
Uumajan kunta
090-16 12 60
peter.steggo@umea.se

Aino Dahl
suomalainen koordinaattori
Uumajan kunta
090-16 11 57
aino.dahl@umea.se