Startsida Umeå kommun
Umeå förskola Gitarren

Erityiskoulu

Särskola

Erityistukea tarvitsevat lapset

Erityiskoulu on tarkoitettu lapsille, joiden ei arvioida pystyvän saavuttamaan peruskoulun oppimääriä. Erityiskoulut antavat tukea kehitysvammaisille ja lapsille, joilla on aivovammasta johtuva merkittävä ja pysyvä lahjakkuuteen vaikuttava toimintaeste.

Erityiskoulun oppilaat valitaan yhdessä oppilaiden vanhempien kanssa tehtävien pedagogisten, lääketieteellisten, psykologisten ja sosiaalisten selvitysten perusteella. Selvitykset ovat hyvin perusteellisia ja ne analysoidaan vastaanottavan tiimin toimesta. Päätökset kouluun ottamisesta tekee erityiskoulusta vastaava kehitysohjaaja. Valintapäätöksestä on mahdollista valittaa koululaitoksen valituslautakuntaan (Skolväsendets överklagandenämnd).

Lapsen molemmat vanhemmat ovat vastuussa erityiskoulupaikan hakemisesta.

Erityislukio

Erityislukio on nelivuotinen koulutus, jossa tarjotaan kansallisia, mukautettuja ja yksilöllisiä koulutusohjelmia. Katso lisätietoja alla olevasta linkistä tai ota yhteyttä erityislukioiden rehtoreihin.

Erityisaikuiskoulutus

Erityisaikuiskoulutus on tarkoitettu 20-vuotta täyttäneille kehitysvammaisille, autistisille ja aikuisiässä aivovamman saaneille oppilaille.

Ota yhteyttä

Lukiotoimisto
090-16 10 00 (vaihde)

Lisätietoja

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.