Startsida Umeå kommun

Kouluvuosi

Peruskoulu

 

Oppilaat: 2018-08-21–2019-06-13
Opettajat: 2018-08-13–2019-06-18

Lomat

Syysloma: viikko 44, 2018-10-29–2018-11-02

Joululoma: 2018-12-24–2019-01-08

Urheiluloma: viikko 10, 2019-03-04–2019-03-08

Pääsiäisloma: viikko 16, 2019-04-15–2019-04-22

Toukokuun 1. päivä, Vappu: 2019-05-01

Kristuksen taivaaseenastumisenpäivä: 2019-05-30
Loma: 2019-05-31

Kansallispäivä: 2019-06-06
Loma: 2019-06-07

Esikoulut ja vapaa-ajankodit ovat suljettuja viikoilla 28-31.

Tämän lisäksi kouluilla on kaksi opintopäivää. Lärum-hallintojärjestelmästä saat tietoa milloin päivät järjestetään.

Lukio

 

Oppilaat, 1-vuosikurssi: 2018-08-21–2019-06-12
Oppilaat, 2- ja 3-vuosikurssi: 2018-08-23–2019-06-12
Opettajat: 2018-08-13–2019-06-18

Lomat

Syysloma: viikko 44, 2018-10-29–2018-11-02

Joululoma: 2018-12-24–2019-01-08

Urheiluloma: viikko 10, 2019-03-04–2019-03-08

Pääsiäisloma: viikko 16, 2019-04-15–2019-04-22

Toukokuun 1. päivä, Vappu: 2019-05-01

Kristuksen taivaaseenastumisenpäivä: 2019-05-30
Loma: 2019-05-31

Kansallispäivä: 2019-06-06
Loma: 2019-06-07

Tämän lisäksi on tiedossa kaksi opintopäivää, niistä saat tietoa linkistä koulujen kotisivuilta respektive skolas webbplats.

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.