Startsida Umeå kommun
utbildning

Valmistava koulutus ja ruotsin kielen opetus maahanmuuttajille ja pakolaisille

Förberedelseutbildningar och svenska utbildningar för invandrare och flyktingar

Yksilöllinen koulutusohjelma – johdantokurssi (Individuellt program – introduktionskurs, IVIK)

Maahan äskettäin saapuneille pakolaisnuorille järjestetään kuuden viikon mittainen johdantokoulutus nk. ”Slussenissa”. Koulutukseen kuuluu sekä ruotsin kielen opetusta että integrointityötä, ja jokaiselle oppilaalle määrätään henkilökohtainen ohjaaja.

IVIK on tarkoitettu lukioikäisille oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi ja jotka tarvitsevat valmistavaa kurssia ennen kuin he aloittavat kansallisen tai muun yksilöllisen koulutusohjelman, kansankorkeakoulun tai muun koulutuksen/kurssin.

SFI-koulu – maahanmuuttajien ruotsinopetus

Maahanmuuttajien ruotsinopetus (Svenska för invandrare, SFI) on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, jotka haluavat oppia perustiedot ruotsin kielestä ja Ruotsin yhteiskunta- ja työelämästä. SFI-koulu pyrkii antamaan oppilaille sellaiset suulliset ja kirjalliset ruotsin kielen taidot, jotka luovat perustan työskentelylle tai jatko-opinnoille.

SFI-koulun oppilailla tulee olla oleskelulupa ja heidän tulee olla kirjoilla Uumajan kunnassa. Opetus on maksutonta. SFI-koulun opetus ei oikeuta opintotukeen.

Ruotsinopetus maahanmuuttajille ja pakolaisille, joilla on ulkomailla hankittu lukion päästötodistus tai korkeakoulututkinto

Ruotsin kielen peruskoulutus on kolme lukukautta kestävä kokopäiväinen koulutus (Peruskoulutus 1, 2 ja 3), joka on tarkoitettu oppilaille, joilla on ulkomailla hankittu lukion päästötodistus tai korkeakoulututkinto ja jotka haluavat jatkaa opintojaan Ruotsissa. Koulutuksen järjestää Folkuniversitet yhdessä Uumajan yliopiston kanssa. Koulutus antaa ruotsin kielen ja yhteiskuntatiedon kelpoisuuden.

Sairaanhoitoalan ruotsin kielen koulutus

Koulutuksen järjestää Folkuniversitetet yhdessä Uumajan yliopiston kanssa. Kyseessä on kokopäiväinen koulutus henkilöille, joilla on sairaanhoitoalan koulutus maista, jotka eivät kuulu pohjoismaisen sopimuksen tai EU-direktiivien piiriin. Koulutus käsittää kaksi osakurssia, ja siihen kuuluu vain ruotsin kielen opetusta. Hyväksytty tulos antaa pätevyyden täydennysopintoihin ruotsalaisen kelpoisuuden saamiseksi.

Ota yhteyttä

IVIK
090-16 10 00 (vaihde)

SFI-koulun
kanslia 
090-16 41 48

Folkuniversitetet
090-71 14 00 (vaihde)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.