Startsida Umeå kommun
byggplanering

Rakennuslupa ja rakennusilmoitus

Bygglov och bygganmälan

Melkein kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös, kun rakennuksen käyttöä muutetaan oleellisesti. Kunta antaa neuvoja ja informaatiota muun muassa voimassa olevista määräyksistä ja rakennuksen sopivasta suunnittelusta. Eräät pienet toimenpiteet eivät vaadi rakennuslupaa, kuten eivät myöskään jotkut rakennustoimenpiteet haja-asutusalueilla. Purkulupa ja maa-ainesten ottolupa ovat esimerkkejä muista luvista, jotka  saattavat tulla kysymykseen. Rakennuslautakunnalta voi myös pyytää ennakkotietoja uudisrakennusalueista ja rantojensuojelun erivapautta koskevista päätöksistä sekä tietoja väestösuojista.

Informaatio ja palvelu


Rakennuslupa-, rakennusilmoitus- ja purkuilmoituslomakkeita voi tilata puhelimitse numerosta 090-16 13 61, tai lomakkeen voi hakea lomakepankista (Blankettbanken; palvelu on ruotsiksi) osoitteesta www.umea.se. Lisätietoja asemakaavoista, määräyksistä ja toimintaohjeista ja mahdollisista kulttuuriarvoista saa ottamalla yhteyttä rakennuslupakäsittelijään.
Lisätietoja

Asiakaspalvelu, puhelin:
090-16 13 61

Toimistoajat: arkisin ma-to klo 8—17 (lounas klo 12—13)

Perjantaina, klo 08.00–16.00

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.