Startsida Umeå kommun
Umeå kommun, Väven

Sisäympäristö

Inomhusmiljö

Asuntojen ja muiden tilojen sisäympäristö saattaa olla huono ja vaikuttaa terveyteen tai että sen kokee häiritsevänä. Huonon huoneilman syitä voivat olla esimerkiksi kosteus, home, veto tai sopimaton lämpötila. Valitukset asunnon sisäympäristöstä tehdään ensisijaisesti kiinteistönomistajalle. Jos valitus ei johda toimenpiteisiin ja ongelmat jatkuvat, yhteyttä voi ottaa ympäristön- ja terveydensuojeluun (Miljö- och hälsoskydd) joka silloin voi selvittää tilanteen tarkemmin ja lakien ja määräysten nojalla vaatia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi.
Lisätietoja

Ympäristön- ja terveydensuojelu, puhelin: 090-16 10 00 (vaihde)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.