Startsida Umeå kommun

Barn från andra länder

Barn från andra länder får gå i förberedelseklass. Där får de lära sig att prata svenska. De får hjälp så att de kan börja i en vanlig klass.

Modersmål

Om eleven har ett annat modersmål
än svenska kan eleven läsa det.
Eleven måste använda sitt modersmål hemma
för att få läsa det i skolan.
Du som förälder måste ansöka varje år
om du vill att ditt barn ska läsa sitt modersmål.
För att ansöka måste du fylla i en blankett
som finns på kommunens hemsida.
Sedan ger du blanketten till klassläraren.
Eleven får betyg i ämnet. 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.