Startsida Umeå kommun

Barn som har det svårt i skolan

Svårigheter i skolan

Om ditt barn har det svårt i skolan har ditt barn rätt att få hjälp och stöd.  Då sitter du, ditt barn, lärare, rektor och någon från elevvården (skolsköterska, kurator eller SYV) och tar viktiga beslut om ditt barns skolgång.

Barn som behöver särskilt stöd

En del barn behöver mera stöd än andra. De kanske har en utvecklingsstörning, eller har fått en hjärnskada. Då får de gå i särskolan.