Startsida Umeå kommun

Betyg och mål för eleven

 

Betygsskalan A-E

I skolan får eleverna betyg mellan A och E.
Betygskalan används i hela Sverige. 
Betygen A, B, C, D, E visar att eleven är godkänd
och F visar att eleven inte är godkänd.
A är det högsta betyget.

 

 

IUP – ni sätter upp elevens mål tillsammans

IUP betyder Individuell utvecklingsplan.  
Du, ditt barn och läraren sätter upp mål
för elevens skolarbete tillsammans.
Individuell utvecklingsplan görs i de årskurser där barn inte får betyg.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.