Startsida Umeå kommun

Fritidshem

Fritidshem kan också heta ”fritids” eller ”skolbarnomsorg”.
På fritids jobbar pedagoger
med att ta hand om ditt barn
före och efter skoldagen.
Ditt barn kan vara på fritids mellan 7 och 12 års ålder.
Ditt barn måste inte vara på fritids.
Men om du vill det måste du ansöka om en plats.
Du ansöker med en blankett
som finns på kommunens hemsida.
I blanketten heter fritids ”skolbarnomsorg”.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.