Startsida Umeå kommun

Gymnasieskolor och vuxenutbildning

Gymnasieskolor

Efter grundskolan kan du gå en gymnasieutbildning.
I Umeå finns flera kommunala gymnasieskolor
och gymnasieskolor som kommunen inte sköter.
De är friskolor.
Intagningsenheten kan hjälpa dig
när du vill söka till en gymnasieskola.

Vuxenutbildning

När du är 20 år kan du gå i vuxenutbildning.
Du kan läsa hela utbildningar
eller bara kurser du är intresserad av.
Viva vägledning hjälper dig
när du vill veta mer om vuxenutbildning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.