Startsida Umeå kommun

Religion och rättigheter

Bön – ditt barn får be i skolan

Ditt barn får be i skolan
om du har kommit överens
med skolans personal om tid och plats.
Bönen får inte vara under lektionstid.
Eleven får själv ta ansvar för sin bön.

Jämställdhet – alla har samma rättigheter

I den svenska skolan
arbetar flickor och pojkar tillsammans.
De har samma rättigheter och skyldigheter.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.