Startsida Umeå kommun

Skolämnen

 

De här skolämnena finns i skolan:

FörkortningÄmne
SOSamhällsorienterade ämnen, det vill säga historia, religion, samhällskunskap och geografi.
NONaturorienterade ämnen, det vill säga biologi, kemi och fysik.
TkTeknik
SvSvenska
SVASvenska som andraspråk
EngEngelska
MaMatematik (ofta förkortat ”matte”)
IdIdrott och hälsa
MuMusik
HkHem- och konsumentkunskap (ofta förkortat ”hemkunskap”)
TmslTrä- och metallslöjd
TxslTextilslöjd
BlBild
SprSpråkval (tyska, spanska eller franska)
MlModersmål

Mer information om några av ämnena

Religion (en del av SO)
Eleven måste läsa religion.
Där får eleven lära sig om etik
och de olika religionerna.
Eleven får lära sig att förstå andras tankar
och sätt att leva.

Svenska som andraspråk (SVA)
Om eleven har ett annat förstaspråk än svenska
kan eleven få lära sig svenska som andraspråk.
Då får eleven lära sig svenska
tills eleven kan lika mycket
som elever med svenska som förstaspråk.
Betyget i SVA är lika mycket värt som betyget i svenska.

Idrott och hälsa (Id)
Eleven måste gå på idrotten.
Då måste man ha idrottskläder
och duscha efter varje lektion.
Eleven kan få duscha i en avskild dusch.
Du kan prata med en lärare
om du vill att ditt barn ska göra det. 

Simundervisning (en del av Id)
Ibland simmar eleven på idrotten.
Då måste eleven vara med.
Pojkar och flickor simmar tillsammans.

Språkval (Spr)
I årskurs 6 (när man är 12 år)
får eleverna välja ett språk att läsa.
Det kan vara tyska, spanska, franska,
svenska eller engelska.

Modersmål (Ml)
Om eleven har ett annat modersmål
än svenska kan eleven läsa det.
Eleven måste använda sitt modersmål hemma
för att få läsa det i skolan.
Du som förälder måste ansöka varje år
om du vill att ditt barn ska läsa sitt modersmål.
För att ansöka måste du fylla i en blankett
som finns på kommunens hemsida.
Sedan ger du blanketten till klassläraren.
Eleven får betyg i ämnet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.