Startsida Umeå kommun

Vuxna som jobbar i skolan

Rektor

Rektorn är skolans chef.

SYV

Studie- och yrkesvägledare.
De hjälper eleven med gymnasieval.

Kurator

Kuratorn kan prata med eleven 
om eleven mår dåligt.
Det kan vara om skolan, kompisar eller familjen.
Kuratorn säger inte till någon vad eleven har sagt.

Skolsköterska

Hos skolsköterskan får eleven kolla sin hälsa.
Det gör man i förskolan, årskurs 2, 4 och 7.
Då kollar skolsköterskan på syn, hörsel och längd.
Man kan också gå till sjuksköterskan
om man blir sjuk eller skadad.

Specialpedagog

En specialpedagog hjälper elever
som behöver stöd i skolan.

Klasslärare, handledare eller mentor

Den lärare som har hand om en klass.
Läraren har ansvar för eleverna i den klassen.
Prata med den läraren
om du har frågor om ditt barn i skolan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.