Startsida Umeå kommun

Miljön i våra bostäder

Miljön i våra bostäder är inte alltid bra.
Det kan finnas fukt och mögel
eller vara för varmt eller för kallt.
Du kan störas av buller
eller det kan finnas ämnen i huset
som är farliga för hälsan.

 
Du ska först kontakta fastighetsägaren
om du vill klaga på miljön i din bostad.
Om fastighetsägaren inte gör något
kan du kontakta Miljö och hälsoskydd.
Du kan ringa dit på telefon 090-16 10 00 (växel)
eller mejla till mhn@umea.se.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.