Startsida Umeå kommun

Anhörigvård

Du som vårdar en anhörig
kan få hjälp av socialtjänsten.
Den du vårdar kan ibland få bo på korttidsboende
eller få hemtjänst eller få dagverksamhet.
Du som vårdar en anhörig
kan också få hjälp med pengar av socialtjänsten.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.