Startsida Umeå kommun

Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning

Om du har funktionshinder
får du stöd av socialtjänsten.
Socialtjänsten ska tänka på vad just du behöver
för att kunna leva som andra.
Det kan vara en bostad, hjälp av hemtjänsten,
eller en personlig assistent.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.