Startsida Umeå kommun
Bryggor vid lundåker

Viemärit

Avlopp

Kaupunki ja suurimmat kylät kuuluvat kunnan viemäriverkostoon. Suurin jätevedenpuhdistamo on Öhn-saaressa keskellä Uumajanjokea. Korkea-asteisen puhdistuksen jälkeen jätevesi päästetään virranuomaan. Puhdistuksesta jäävä lietos pelletoidaan, jolloin sitä voi käyttää lannoitteena luonnossa.

Maaseudulla ja vapaa-ajanalueilla täytyy useimmissa tapauksissa järjestää yksityinen jätevesijärjestelmä. Sellaisissa tapauksissa pitää vesikäymälöitä (WC) varten hakea lupa ympäristön- ja terveydensuojelunlautakunnalta. Ympäristön- ja terveydensuojelun virkailijat suorittavat sitten arvioinnin, mitä seurauksia suunnitellusta järjestelmästä voi olla, esimerkiksi vedenottopaikkojen saastumisen vaara. Tavallisesti tällaiset järjestelmät rakennetaan kolmikammioisiksi sakokaivoiksi, joissa jätevesi puhdistuu. Puhdistuksen jälkeen vesi suodattuu maahan. Lupa-asioiden käsittelystä ympäristön- terveydensuojelun lautakunta perii maksun.

Kunnan viemäreitä koskevissa asioista voi ottaa yhteyttä Vakin yhtiöön. Yksityisiä jätevesijärjestelmiä koskevissa asioissa voi kääntyä ympäristön- ja terveydensuojelun puoleen.

Lisätietoja

Vakin
puhelin: 090-16 19 00
s-posti: vakin@vakin.se

Ympäristön- ja terveydensuojelu, puhelin: 090-16 10 00 (vaihde) 

Vakin

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB

Vakin on kunnallinen yhtiö joka on vastuussa vesi- ja jätteidenhuollosta Uumajan kunnassa.

Vakin
090-16 19 00

www.vakin.seKontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.