Startsida Umeå kommun

Informationsmaterial för förtroendevalda

Bolagspresentationer, fullmäktige 2019-02-25

PDF-versioner av de bildspel som visades vid kommunfullmäktiges sammanträde. Video- och ljudinspelning från sammanträdet hittar du här

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
Alla presentationer.pdf 16.7 MB
Umeå kommunföretag - koncernen.pdf 815.3 kB
Upab.pdf 705.4 kB
Infrastruktur i Umeå AB.pdf 623.1 kB
Dåva deponi.pdf 2.6 MB
Umeå energi.pdf 3.1 MB
Bostaden.pdf 7.9 MB
Vakin - Umeva.pdf 1.7 MB

Utbildning för nämndernas presidier 2019-02-06

Presidieutbildning med Helena Linde, jurist på SKL. Presentationen finns som powerpoint och pdf:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
Presidieutbildning_2019-02-06_powerpoint_wide.pptx 1.1 MB
Presidieutbildning_2019-02-06_pdf-version.pdf 1.6 MB

Introduktion för nyvalda politiker 2018-12-04

Information från informationsdag 4 december 2018. Powerpoint- och pdf-filerna innehåller alla presentationer under dagen (observera filstorleken):

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek
Presentationer_2018-12-04_powerpoint_wide.pptx 40 MB
Presentationer_2018-12-04_pdf-version.pdf 6.9 MB

Inspelade föreläsningar

1. Inledning

Anders Ågren, vice ordförande kommunstyrelsen, hälsar välkommen och Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, talar om vision, värdegrund, verksamhetsidé och strategisk plan. (5 minuter)

2. Kommunkunskap

Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist, berättar om roller, ansvar, nämnder, lagar, regler och allmänna handlingar. (42 minuter)

3. Verksamhetsplanering och budgetprocess

Lena Höök Gustafsson, tf ekonomidirektör, talar om ekonomi, prognoser, planering och uppföljning. (18 minuter)

4. Arbetsgivarrollen och personalpolitiken

Birgitta Forsberg, personaldirektör, och Stefan Larsson, förhandlingschef berättar om politiska uppdrag och ansvar, parter, samverkan och rekrytering. (55 minuter)

5. Umeås tillväxt och strategier

Johan Gammelgård, tillväxtdirektör, och Malin Lagervall, chef Övergripande planering, talar om digitalisering, övergripande planering och översiktsplan. (45 minuter)

Föreläsningarna filmades av Aros Sysselsättning.

Du kan även se dem på Youtube (spellista)

Sidan har granskats 2019-02-27

Sidans kortadress: www.umea.se/infopolitiker